FUTURE Administration

Idag tittar vi på ett bokföringsprogram från Gävlebaserade FUTURE DATA AB.

FUTURE Administration Bokföring

FUTURE Administration 5.0 är ett potent bokföringssystem för klassiska Macar, med System 6.05 och 1MB RAM.

FUTURE Administration Bokföring

Programmet är skrivet i MPW Object Pascal (MacApp).

Man kan föra bok, göra balansräkningar, hantera olika användare med mera.

FUTURE Administration Bokföring

För ett enmansföretag kostade programmet 2900kr.

FUTURE Administration Bokföring

Ladda ned en diskettdump av demoprogrammet här.

Scannad beskrivning av programmet finns här.

Tack till Rikard von Sydow som skickade mig diskett och bruksanvisning!