Norstedts lilla engelska ordbok

Norstedts ordbok som utkom i diskettform 1996 innehöll drygt 65000 ord.

Norstedts

Norstedts

Själva mjukvaran utvecklades av norska Textware A/S och systemet kallas BOOKCase. Där kunde man då installera flera ordböcker.

Norstedts

Ordboken hade integration med Microsoft Write, Word 6.0 och 7.0.