PC-Meny

PC-Meny är programmet som gör din IBM PC-kompatibla dator lite mer mänsklig.

Tjusigt PC-Meny omslag illustrerat av Göran Janulf

I ett tidigare inlägg skrev jag om PC-Frågan. Läsaren Johan hörde av sig och undrade om jag visste något om PC-Meny, som också nämns i bruksanvisningen:

PC-Meny referens i PC Frågans bruksanvisning

PC-Meny är alltså ett menysystem för DOS. Man kan lägga upp genvägar för att få en smidig meny istället för att behöva starta program och spel via krångliga kommandorörelser.

Varför behöver man ett sådant menysystem? Bruksanvisningens motiverar det:

PC-MENY är ett menyprogram för IBM PC-kompatibla datorer med en hårddisk. Programmet arbetar såsom ett skal utanför operativsystemet och döljer operativsystemets alla kommandon för användaren. Istället för att behöva ange kommandon för att byta filkataloger, ställa in skrivare och annat för att kunna köra ett program visas en meny på bildskärmen där användaren lätt och enkelt väljer det program som skall användas. Även kommandon i operativsystemet, t ex formatera disketter, kopieringar osv kan läggas upp såsom menyval. För en dator som används av flera personer kan program sekretessbeläggas, så att användaren måste ange en kod innan programmet kan köras.

Johan, som hade detta menyprogram på familjens 486, hade turligt nog sparat undan det så att jag kunde ta en titt:

Användning av PC-Meny

Man kan lägga till vanliga kommandon (starta .EXE, .BAT eller .COM-fil), undermenyer, och något man kallar styrfil. Styrfiler är egentligen bara batchfiler (.BAT), fast man kan redigera dem direkt i ett fönster i PC-Meny.

Det är relativt lättanvänt att både använda och att skapa menyerna. Men av någon anledning kan man inte använda de vanliga piltangenterna för att navigera runt, utan alla val får en egen bokstav.

Programkonstruktören var Anders Myrén och ingick i Paginas programserie vid namn Programgodis. En scannad version av bruksanvisningen finner du här.

Tack till Johan Hallberg för att du skickade in PC-Meny!