Matte Lek & Lär 4

Edutainment var stort i de svenska skolorna på 90-talet. En spelare i denna arenan var israeliska Topsoft, som översatte och distribuerade sina titlar i Sverige. Titeln ifråga är ett matematikprogram riktat till åldrarna 10-12 år.

Matte

Matte

Med spelet följer en kort handledning:

Matte

Lägg märke till kommentarerna om att DISKCOPY kan förstöra disketten.

Mer

En egenhet med spelet är alltså att man måste ha disketten i för att spela, trots att man kan installera till C:\.

Normalt sett hade jag lagt in ett par skärmdumpar här. Men när jag skulle starta spelet fick jag efter ett par BRÖÖÖÖÖL-BRÖÖÖÖÖL-CHUGG-ljud upp några klagomål från MS-DOS att disketten inte går att läsa.

Kanske var mitt det sista exemplaret av detta spel?

Ja, så kan det gå.