Monopol

En PD-version av brädspelet Monopol för Atari ST, skrivet i GFA Basic. Ursprungligen skrivet av David Addison men sedan översatt och ganska rejält modifierat av Rolf-Eric Andersson.

Bland annat så utökade Rolf-Eric spelet att fungera även i det monokroma högupplösta grafikläget.

Readme-filen innehåller en ganska intressant berättelse om hans ändringar, här följer ett utdrag:

 Översättarens vedermödor ...

Eftersom jag är en gammal MONOPOL-freak
blev jag glad när jag 1987 hittade
MONOPOLY.ARC på ett BBS.  Tyvärr
saknades sourcen.  Jag slet med
ST-DOCTOR och lyckades få en något
försvenskad version (texter, gatunamn
etc etc) men tyvärr kunde jag inte
ändra dollar till kronor.  Dessutom var
inte CHANS och ALLMÄNNING samma som i
mitt svenska spel.  En del irriterande
buggar fanns (t ex måste man ha pengar
på EXTRASKATT annars förlorade man,
oavsett hur många tomter man hade!)

Men 1990 lyckades jag hitta en version
där sourcen (gammal GFA) var bifogad.
Vilken lycka! Nu skulle här översättas!
Tyvärr visade det sig hart när omöjligt
att följa kodningen, som var en skön
röra av huvudprogram och insprängda
subrutiner här och där i koden.
Eftersom ursprunget tydligen var någon
sorts "standard" BASIC fanns ej heller
procedurer med parametrar, utan en stor
del av programmet bestod i att spara
undan en variabel, sedan flytta en
annan variabel dit, utföra en GOSUB
och slutligen återställa variabeln.
Detta eftersom subrutinen hade denna
variabel som input.  I en hel del
subrutiner råkade man dessutom förstöra
variabler (inget LOCAL) som sedan glatt
användes i huvudprogrammet igen.
Det blev alltså något av ett hästjobb
att försöka räta ut koden och få lite
stil på programmet. Det har tagit
nästan en månad med några timmars jobb
per dag, men nu tror jag att det är
(någorlunda) rätt.